Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 20/2015 z 14.12.2015

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) przedstawia treść uchwał poddanych pod głosowanie podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14 grudnia 2015 roku: uchwały zostały zawarte w załączonym pliku pdf.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.

Nie podjęto innych uchwał poza wymienionymi w załączniku, nawet w sprawach porządkowych.

podpisy:
Dariusz Terlecki – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu