Terminy publikacji raportów okresowych w 2015 rokuPowołanie Członka Rady Nadzorczej

Raport bieżący 11/2015 z 21.05.2015

Wersja do druku

Raport bieżący 21/2015 z 14.12.2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14 grudnia 2015 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 31,1% na NWZ, 25,1% ogółem;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny (wraz z NATIONALE-NEDERLANDEN Dobrowolny Fundusz Emerytalny) — 7 163 003 głosów, 24,4% na NWZ, 19,7% ogółem;
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK – 3 275 951 głosów, 11,2% na NWZ, 9% ogółem;
  • Piotr Puteczny z żoną — 2 243 066 głosów, 7,6% na NWZ, 6,2% ogółem;
  • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny – 1 914 556 głosów, 6,5% na NWZ, 5,3% ogółem;
  • Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” – 1 579 825, 5,4% na NWZ, 4,3% ogółem.

podpisy:
Dariusz Terlecki – Prezes Zarządu,
Jacek Krupa – Wiceprezes Zarządu