Data Godzina Numer Raport
28.12.2016 16:26 54/2016 Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
28.12.2016 16:23 53/2016 Korekta informacji o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
21.12.2016 14:41 52/2016 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
21.12.2016 14:35 51/2016 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
16.12.2016 16:47 50/2016 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
16.12.2016 15:19 49/2016 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
02.12.2016 20:01 48/2016 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29.11.2016 20:48 47/2016 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze
29.11.2016 20:34 46/2016 Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy
07.11.2016 16:17 45/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
07.11.2016 11:55 44/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
07.11.2016 11:51 43/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
07.11.2016 11:03 42/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
17.10.2016 18:18 41/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
12.10.2016 16:36 40/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
23.09.2016 15:45 39/2016 Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
18.08.2016 11:25 38/2016 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
12.07.2016 13:06 37/2016 Zmiana daty publikacji raportu półrocznego ATM S.A. za 1. półrocze 2016 roku
12.07.2016 13:06 36/2016 Wybór biegłego rewidenta
30.06.2016   35/2016 Powołanie Wiceprezesa Zarządu Spółki
28.06.2016   34/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
28.06.2016   33/2016 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
07.06.2016   32/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza projektu uchwały do spraw objętych porządkiem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
07.06.2016   31/2016 Zgłoszenie przez Akcjonariusza żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
03.06.2016   30/2016 Uzupełnienie zawiadomienia o nabyciu znacznego pakietu akcji
02.06.2016   29/2016 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
02.06.2016   28/2016 Wybór Prezesa Rady Nadzorczej oraz zmiana Zastępcy Prezesa Rady Nadzorczej ATM S.A.
31.05.2016   27/2016 Rekomendacja Zarządu w sprawie dywidendy za rok 2015
30.05.2016   26/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
30.05.2016   25/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
30.05.2016   24/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
30.05.2016   23/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
10.05.2016   22/2016 Zmiany w Zarządzie ATM S.A.
05.05.2016   21/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
04.05.2016   20/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
29.04.2016   19/2016 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
29.04.2016   18/2016 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
26.04.2016   17/2016 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.
25.04.2016   16/2016 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
25.04.2016   15/2016 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
20.04.2016   14/2016 Kandydatury na Członków Rady Nadzorczej ATM S.A. zgłoszone przez akcjonariusza Spółki
31.03.2016   13/2016 Objęcie przez ATM S.A. akcji w spółce Linx Telecommunications Holding B.V. poprzez wniesienie do niej posiadanych przez ATM S.A. akcji Linx Telecommunications B.V.
31.03.2016   12/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
31.03.2016   11/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
31.03.2016   10/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
29.03.2016   09/2016 Ogłoszenie o zwołaniu na żądanie Akcjonariusza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
25.03.2016   08/2016 Wniosek Akcjonariusza dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
25.03.2016   07/2016 Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji
25.03.2016   06/2016 Informacja przekazywana na podstawie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
25.03.2016   05/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
24.03.2016   04/2016 Zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji
14.03.2016   03/2016 Wybór Przewodniczącego oraz Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A., przejęcie obowiązków Komitetu Audytu przez całą Radę Nadzorczą
04.03.2016   02/2016 Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej ATM S.A.
22.01.2016   01/2016 Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku