Terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku

Raport bieżący 01/2016 z 22.01.2016

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

Raporty kwartalne:

Raport za I kwartał 2016 r. — 13 maja 2016 r.
Raport za III kwartał 2016 r. — 10 listopada 2016 r.

Raport półroczny za I półrocze 2016 r. — 26 sierpnia 2016 r.

Raport roczny za 2015 rok — 21 marca 2016 r.

Zarząd ATM S.A. informuje ponadto, iż na podstawie §102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 roku.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał 2016 roku.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu