Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 15/2016 z 25.04.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie — WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 25 kwietnia 2016 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • ATP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych — 9 119 040 głosów, 28,2% na NWZ, 25,1% ogółem;
  • NATIONALE-NEDERLANDEN Otwarty Fundusz Emerytalny — 7 153 883 głosów, 22,1% na NWZ, 19,7% ogółem;
  • AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK — 3 275 951 głosów, 10,1% na NWZ, 9% ogółem;
  • MCI.PRIVATEVENTURES Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (działający na rachunek subfunduszu MCI.EUROVENTURES 1.0) — 2 932 664, 9,1% na NWZ, 8,1% ogółem.
  • AAW III Sp. z o.o. — 2 243 066, 6,9% na NWZ, 6,2% ogółem.
  • PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny — 2 066 749 głosów, 6,4% na NWZ, 5,7% ogółem.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu,
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu