Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy

Raport bieżący 04/2017 z 12.01.2017 godz. 17:32

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu zawiadomienia otrzymanego w dniu dzisiejszym o zwiększeniu udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce w wyniku zawarcia porozumienia przez Akcjonariuszy.

podpisy:
Robert Zaklika — Wiceprezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu