Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 25/2017 z 06.07.2017 godz. 18:26

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia.

podpisy:
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu,
Mateusz Boguta – Prokurent