Informacje o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze

Raport bieżący 42/2017 z 31.10.2017 godz. 16:50

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że otrzymał zawiadomienie, którego treść przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu