Ogłoszenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ATM S.A.

Raport bieżący 51/2017 z 21.12.2017 godz. 11:22

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w trakcie obrad rozpoczętego w dniu dzisiejszym o godz. 11:00 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki uchwalona została dwugodzinna przerwa (wznowienie obrad przewidziane zostało na godz. 13:00).

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu