Zmiana statutu ATM S.A.

Raport bieżący 52/2017 z 21.12.2017 godz. 14:57

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu treść uchwalonych podczas dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zmian w statucie ATM S.A.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu