Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A.

Raport bieżący 53/2017 z 21.12.2017 godz. 15:02

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 21 grudnia br. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej na sześciu oraz powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki Panów Mariusza Grendowicza, Przemysława Głębockiego oraz Tomasza Jacygrada.

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w wyżej wymienionych sprawach weszły w życie z chwilą podjęcia.

Życiorysy powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej zamieszczone zostały poniżej.

Mariusz Grendowicz — do września 2014 r. pierwszy prezes zarządu Polskich Inwestycji Rozwojowych, spółki Skarbu Państwa powołanej w ramach rządowego programu Inwestycje Polskie. Bankowiec z 30-letnim stażem, rozpoczął swą międzynarodową karierę bankową w 1983 r., gdy podjął pracę w Grindlays Bank w Londynie, w którym pracował do roku 1991. W latach 1991 – 1992 pracował w Citibanku w Londynie, a następnie w latach 1992 – 1997 w ING Banku, gdzie w latach 1992-1995 zajmował kierownicze stanowiska w Polsce, zaś w okresie 1995-1997 był wiceprezesem zarządu ING na Węgrzech. Od 1997 do 2001 zasiadał w zarządzie ABN AMRO Bank Polska, ostatnio, jako prezes zarządu banku oraz szef grupy ABN AMRO na Polskę. Od 2001 do końca 2006 r., zajmował stanowisko wiceprezesa zarządu Banku BPH. Od 2008 do sierpnia 2010 r. prezes obecnego mBanku. Były członek zarządu Związku Banków Polskich, był również prezesem zarządu Polskiego Związku Pracodawców Prywatnych Banków i Instytucji Finansowych „Lewiatan”. Obecnie niezależny członek rad nadzorczych m.in.: Aviva Polska, Getin Noble Bank, Private Equity Managers, Arctic Paper, oraz Globe Trade Centre, a także przewodniczący Rady Fundacji WWF Polska. Pan Grendowicz studiował Ekonomikę Transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Po opuszczeniu Polski ukończył studia bankowe w Wielkiej Brytanii i uzyskał dyplom z Bankowości Międzynarodowej w The Chartered Institute of Bankers w Londynie.

Przemysław Głębocki:

  • ma ponad 15 lat doświadczenia w funduszach private equity i corporate finance w Europie Centralnej;
  • Managing Direcitor w Mezzanine Management w Warszawie, uprzednio kariera związana z Ernst & Young Audyt i Ernst & Young Corporate Finance;
  • członek rad nadzorczych kilku spółek, m.in. Dominium, Spearhead, PrimoCollect, Flucar, PEM;
  • posiada tytuł magistra, uzyskany w 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (kierunek Finanse i Bankowość), stypendium naukowe na  Radboud University.

Tomasz Jacygrad ma ponad 10-letnie doświadczenie w sektorze finansowym w zakresie inwestycji oraz bankowości inwestycyjnej zdobyte podczas pracy w funduszach private equity oraz firmach doradczych. Swoją karierę rozpoczynał w 2007 roku w dziale doradztwa finansowego Deloitte, gdzie zajmował się projektami z zakresu wycen i doradztwa transakcyjnego. Następnie pracował przy projektach M&A w firmie doradczej CAG. Od 2010 do 2015 roku związany z branżą private equity (Penta Investments oraz Innova Capital), w tym czasie był członkiem zespołu odpowiedzialnego m.in. za inwestycję w spółkę Wirtualna Polska.  Obecnie doradza spółkom w obszarze rozwoju organicznego/M&A, restrukturyzacji, optymalizacji finansowej. Ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku Finanse i Bankowość.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszyscy ww. członkowie Rady Nadzorczej:

  • nie wykonują działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkami organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej; 
  • wedle ich najlepszej wiedzy i rozeznania nie są wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Komplet oświadczeń złożonych przez nowych członków Rady Nadzorczej Spółki znajduje się na stronie internetowej Spółki, pod adresem: www.atman.pl w zakładce: Firma/Władze spółki/Rada Nadzorcza.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu