Raporty bieżące

Data Godzina Numer Raport
17.10.2020 18.20 43k/2020 Korekta Raportu Bieżącego nr 43/2020 ATM S.A.
17.10.2020 15.16 43/2020 Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej nabycia udziałów w kapitale zakładowym akcjonariusza większościowego ATM S.A. oraz akcji w kapitale zakładowym ATM S.A.
14.10.2020 09.01 42/2020 Drugie wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
14.10.2020 08.55 41/2020 Podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki ATM S.A.
08.10.2020 18.08 40/2020 Skierowanie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prośby o podjęcie działań niezbędnych do wycofania akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym
30.09.2020 17.36 39/2020 Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
29.09.2020 10.07 38/2020 Pierwsze wezwanie ATM S.A do złożenia dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
25.09.2020 18.37 37/2020 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
10.09.2020 17.52 36/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
10.09.2020 16.22 35/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
09.09.2020 08.26 34/2020 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
01.09.2020 21.14 33/2020 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
31.08.2020 20.06 32/2020 Informacja o transakcji wykonanej przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
31.08.2020 11.23 31/2020 Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
31.08.2020 11.21 30/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
31.08.2020 10.51 29/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
24.08.2020 16.39 28/2020 Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za I półrocze 2020 roku
11.08.2020 18.40 27/2020 Złożenie wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym
10.08.2020 11.36 26/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
10.08.2020 11.30 25/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
05.08.2020 16.34 24/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
20.07.2020 13.38 23/2020 Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
13.07.2020 14.36 22/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
13.07.2020 14.07 21/2020 Wniosek Akcjonariuszy dotyczący żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad
07.07.2020 21.25 20/2020 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
07.07.2020 21.21 19/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
01.07.2020 18.01 18/2020 Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
24.06.2020 17.56 17/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
24.06.2020 17.48 16/2020 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
19.06.2020 11.28 15/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19.06.2020 11.24 14/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
17.06.2020 19.37 13/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
08.06.2020 20.10 12/2020 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
08.06.2020 19.57 11/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
08.06.2020 17.17 10/2020 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
04.06.2020 18.21 09/2020 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
22.05.2020 08.14 08/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
11.05.2020 15.27 07/2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
30.04.2020 13.10 06/2020 Zawarcie umowy dotyczącej budowy budynku serwerowni
21.04.2020 15.37 05/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
10.04.2020 15.19 04/2020 Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
10.03.2020 11.14 03/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o zakończeniu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
06.03.2020 17.13 02/2020 Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za 2019 rok
31.01.2020 09.11 01/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku