Raporty bieżące

Data Godzina Numer Raport
07.07.2020 21.25 20/2020 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
07.07.2020 21.21 19/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
01.07.2020 18.01 18/2020 Zmiana w Zarządzie ATM S.A.
24.06.2020 17.56 17/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
24.06.2020 17.48 16/2020 Informacja o transakcjach wykonanych przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
19.06.2020 11.28 15/2020 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
19.06.2020 11.24 14/2020 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
17.06.2020 19.37 13/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
08.06.2020 20.10 12/2020 Informacja o transakcji wykonanej przez osobę blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
08.06.2020 19.57 11/2020 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
08.06.2020 17.17 10/2020 Informacje o transakcjach wykonanych przez osoby blisko związane z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze
04.06.2020 18.21 09/2020 Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce
22.05.2020 08.14 08/2020 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ATM Spółka Akcyjna
11.05.2020 15.27 07/2020 Rekomendacja Zarządu dotycząca podziału zysku
30.04.2020 13.10 06/2020 Zawarcie umowy dotyczącej budowy budynku serwerowni
21.04.2020 15.37 05/2020 Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2019 rok
10.04.2020 15.19 04/2020 Zawarcie umów dotyczących refinansowania zadłużenia Spółki
10.03.2020 11.14 03/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o zakończeniu procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę
06.03.2020 17.13 02/2020 Szacunkowe wyniki finansowe ATM S.A. za 2019 rok
31.01.2020 09.11 01/2020 Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku