Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Raport bieżący 01/2019 z 25.01.2019 r. godz. 14.20

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

Raporty kwartalne:

  • Raport za I kwartał 2019 r. — 20 maja 2019 r.
  • Raport za III kwartał 2019 r. — 19 listopada 2019 r.

Raport półroczny za I półrocze 2019 r. — 2 września 2019 r.

Raport roczny za 2018 rok — 30 kwietnia 2019 r.

Zarząd ATM S.A. informuje również, iż na postawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. nie będzie publikował raportów kwartalnych za II i IV kwartał 2019 roku.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu