Zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 09/2020 z 04.06.2020 r. godz. 18.21

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skany otrzymanych zawiadomień.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu