Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 11/2020 z 08.06.2020 r. godz. 19.57

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu