Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ATM S.A. - uzupełnienie RB 12/2018 z 09.05.2018

Raport bieżący 13/2018 z 10.05.2018 r. godz. 09.39

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) przekazuje poniżej informacje uzupełniające do Raportu Bieżącego nr 12/2018 z dnia 09.05.2018 r.

Przemysław Czichon posiada wykształcenie wyższe – absolwent SGH (Finanse i Rachunkowość).
Od 6 lat zarządza aktywami prowadząc inwestycje na rynku nieruchomości oraz na rynku kapitałowym. Wcześniej pracował w Deloitte Advisory Sp. z o.o. jako analityk. Pełni funkcję wiceprezesa zarządu ATM PP Sp. z o.o. odpowiadając za sprawy finansowe, prezesa zarządu ATP-Investments Sp. z o.o., prezesa zarządu ATP Invest Sp. z o.o. oraz członka rady nadzorczej Merlin Group S.A. Przez 3 lata pracował na stanowisku Dyrektora Zarządzającego w Saturn TFI S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Przemysław Czichon nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu