Zawiadomienie od akcjonariusza większościowego o rozpoczęciu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę

Raport bieżący 13/2020 z 17.06.2020 r. godz. 19.37

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd spółki ATM S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym został zawiadomiony przez AAW III Sp. z o.o. (“AAW”), akcjonariusza większościowego Spółki, o podjęciu przez AAW decyzji o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych związanych z inwestycją w Spółkę („Proces”). Wśród rozważanych potencjalnych opcji strategicznych znajduje się pozyskanie dla Spółki inwestora strategicznego lub inwestora finansowego, który wesprze dalszy rozwój Spółki. W związku z faktem, że przegląd opcji strategicznych rozpoczęty w maju 2019 r. pokazał, że inwestorzy finansowi i strategiczni w obszarze data center czują się bardziej komfortowo ze spółkami prywatnymi, AAW zdecydował się podjąć kroki zmierzające do przymusowego wykupu mniejszościowych akcjonariuszy i wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. W ramach Procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, dodatkowe informacje na temat Spółki i jej podmiotów powiązanych mogą zostać przekazane wybranym podmiotom.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu