Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki

Raport bieżący 14/2020 z 19.06.2020 r. godz. 11.24

Podstawa prawna: art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5%

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 czerwca 2020 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów:

  • AAW III Sp. z o.o. – 28 933 129 głosów; 84,3% na NWZ, 79,6% ogółem;
  • AAW X Sp. z o.o. – 4 800 000 głosów; 14,0% na NWZ, 13,2% ogółem.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu