Zmiana w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący 18/2020 z 01.07.2020 r. godz. 18.01

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Pan Tomasz Galas złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki z dniem 31 sierpnia 2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu
Mateusz Boguta — Prokurent