Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce

Raport bieżący 19/2020 z 07.07.2020 r. godz. 21.21

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego zawiadomienia.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu