Uchwała o wypłacie dywidendy podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki

Raport bieżący 20/2018 z 29.06.2018 r. godz. 10.37

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o przeznaczeniu kwoty 89 404 626,24 zł na wypłatę dywidendy (co oznacza, że na jedną akcję przypada 2,46 zł). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 36 343 344 akcje.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 10.08.2018 r. oraz termin wypłaty dywidendy na 17.08.2018 r.

podpisy:
Sławomir Koszołko — Prezes Zarządu,
Tomasz Galas — Wiceprezes Zarządu