Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku

Raport bieżący 23/2020 z 20.07.2020 r. godz. 13.38

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zmianie ulega termin publikacji raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku. Raport ten opublikowany zostanie w dniu 30 września 2020 roku. Według pierwotnego planu Emitenta raport półroczny za I półrocze 2020 roku miał być opublikowany w dniu 11 września 2020 roku, o czym Emitent informował Raportem Bieżącym nr 01/2020 z dnia 31 stycznia 2020 roku.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu