Zmiana w Zarządzie ATM S.A.

Raport bieżący nr 31/2020 z 31.08.2020 r. godz. 11.23

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania Pana Adama Ponichtery do Zarządu Spółki na stanowisko Członka Zarządu Spółki z dniem 1 września 2020 roku.

Pan Adam Ponichtera od blisko 17 lat skutecznie buduje efektywne działy sprzedażowe i zarządza dużymi zespołami. Doświadczony manager i praktyk z ponad 20-letnim stażem w branży telekomunikacyjnej. Swoją karierę rozpoczął w 1997 r. w PTK Centertel. W kolejnych latach tworzył lokalny oddział Telefonii Dialog wraz ze strukturami sprzedażowymi; zarządzał sprzedażą pośrednią i bezpośrednią oraz budował kanał resellerski w eTel Polska. Od 2006 r. przez kilka lat prowadził Departament Sprzedaży w Exatel.
W GTS Polska zarządzał działem kluczowych klientów, a po przejęciu GTS przez T-Mobile Polska jako Dyrektor Departamentu Klientów Kluczowych odpowiadał za połączenie działów sprzedażowych obu spółek oraz zintegrowanie sprzedaży rozwiązań mobilnych i teleinformatyki dla biznesu. Ma 44 lata. Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie.

Pan Adam Ponichtera oświadczył, że na dzień objęcia funkcji:

  • nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Emitenta, która mogłaby być w stosunku do niego konkurencyjna oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
  • nie występuje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Tomasz Galas – Wiceprezes Zarządu