Podjęcie przez Komisję Nadzoru Finansowego decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na wycofanie akcji ATM S.A. z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Raport bieżący nr 39/2020 z 30.09.2020 r. godz. 17.36

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Zarząd ATM S.A z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, iż w dniu 29 września br. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję w przedmiocie zezwolenia na wycofanie akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dniem 19 października 2020 r.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu