Podjęcie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uchwały w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji spółki ATM S.A.

Raport bieżący 41/2020 z 14.10.2020 r. godz. 8.55

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 13.10.2020 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła uchwałę w sprawie wycofania z obrotu na Głównym Rynku GPW akcji Spółki. Zgodnie z przedmiotową uchwałą wycofanie akcji Spółki, oznaczonych kodem „PLATMSA00013” (łącznie 36 000 000 akcji serii A oraz 343 344 akcji serii B), z obrotu na Głównym Rynku GPW nastąpi z dniem 19.10.2020 r. Zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a niezrealizowane do dnia 16.10.2020 r. (włącznie), utraciły ważność.

podpisy:
Daniel Szcześniewski – Prezes Zarządu,
Adam Ponichtera – Członek Zarządu