Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 14.12.2015 r.

Termin: 14 grudnia 2015 r., godz. 12.00

Miejsce: Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
  6. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 

Relacja z obrad NWZ