Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dn. 23.03.2012 r.

Termin:
23.03.2012 r., godz. 10.00
17.04.2012 r., godz. 10.00 (II część)
20.04.2012 r., godz. 10.00 (III część)

Miejsce:
Warszawa, ul. Grochowska 21a (siedziba Spółki)

Porządek obrad

  1. Podjęcie uchwały o podziale spółki pod firmą: ATM S.A. z siedzibą w Warszawie poprzez
    przeniesienie części majątku na spółkę pod firmą: ATM Systemy Informatyczne S.A. z
    siedzibą w Warszawie.

Zbiór informacji dotyczących podziału Spółki

Relacja z obrad NWZ

II część z dnia 17.04.2012 r.

Relacja z obrad NWZ

III część z dnia 20.04.2012 r.