Projekt Centrum Innowacji ATM

Projekt Centrum Innowacji ATM

 

Podstawowe informacje dot. Projektu

Nazwa inwestycji: Centrum Innowacji ATM

Nazwa beneficjenta: ATM S.A.

Wartość projektu: 112 537 000 zł

Dofinansowanie ze środków publicznych: 25 332 078,70 zł

 • w tym udział Unii Europejskiej: 21 532 266,89 zł

Okres realizacji: od 8 września 2008 r. do 21 września 2015 r.

Numer projektu: POIG.04.05.02-00-008/08-00

 

Kontakt

ATM S.A., ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa

tel.: 22 51 56 100

e-mail: [email protected]

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa od podstaw ośrodka opracowującego i wdrażającego usługi oparte na najnowocześniejszych technologiach informatycznych i telekomunikacyjnych, pod nazwą Centrum Innowacji ATM (dalej: CI ATM), w połączeniu z rozbudową obecnie użytkowanego Centrum Telekomunikacyjnego ATMAN-Grochowska.

Podstawowym przedmiotem działalności Centrum Innowacji ATM będzie świadczenie usług outsourcingu, obsługi technologicznej oraz wsparcia procesu komercjalizacji nowoczesnych technologii. Centrum Innowacji ATM jest nastawione na dwa główne cele:

 • stworzenie dogodnej bazy materialnej oraz zwiększenie potencjału wykonawczego dla istniejących i nowotworzonych usług, opracowywanych przez działy badań i rozwoju firm technologicznych o ustabilizowanej pozycji rynkowej z branży ICT (Information and Communication Technologies);
 • stworzenie warunków dla pozyskiwania i wspierania komercjalizacji nowych pomysłów tworzonych przez niezależne podmioty — powstanie unikatowego na skalę światową ośrodka, w którym podmioty tworzące nowoczesne usługi oparte na wykorzystaniu współczesnych technologii telekomunikacyjnych i informatycznych znajdą wszechstronną obsługę na najwyższym poziomie, co pozwoli im oderwać się od zmagań z techniką i skupić się na istocie swojej podstawowej działalności.

Założenia biznesowe

Projekt CI ATM jest jednym z filarów organicznego wzrostu podstawowej działalności Spółki, czyli świadczenia usług telekomunikacyjnych związanych z centrami danych, które charakteryzują się wysoką dynamiką wzrostu oraz niewielką wrażliwością na dekoniunkturę gospodarczą. W ramach Projektu zakłada się osiągnięcie stabilnej bazy przychodów w oparciu o usługi świadczone w nowoczesnych serwerowniach, takie jak udostępnienie miejsca pod serwery (kolokacja) czy wynajmowanie swoich własnych serwerów (hosting). Wszystkie te usługi oferowane są w oparciu o infrastrukturę techniczną gwarantującą wysokie bezpieczeństwo i absolutną niezawodność. Są to także usługi, które — jeżeli są świadczone w sposób profesjonalny, z zachowaniem odpowiedniej jakości — cechuje wysoki poziom pewności kontynuacji umów. Po zrealizowaniu z sukcesem całości Projektu przewidujemy, że Spółka zwiększy pięciokrotnie przychody pochodzące z tego typu usług, a zyski z tego tytułu wzrosną o ponad 50 mln zł rocznie (w stosunku do stanu obecnego). Prowadzenie nowoczesnego centrum danych to znacznie więcej niż wynajmowanie powierzchni czy mocy obliczeniowych. Ze względu na zróżnicowanie potrzeb klientów przewidujemy oferowanie wielu wariantów usług teleinformatycznych o różnych profilach użytkowych i różnej cenie. Usługi te będą opracowywane i świadczone w Centrum Innowacji we współpracy z partnerami w oparciu o najnowocześniejsze technologie z zakresu telekomunikacji i informatyki.

Realizacja projektu

ATM S.A. kontynuuje inwestycje związane z projektem Centrum Innowacji ATM. W dniu 3 grudnia 2013 roku Spółka podpisała umowę na wybudowanie i wyposażenie nowego budynku biurowego.

Sześciopiętrowy budynek o powierzchni całkowitej ponad 4300 m kw., z podziemnym i nadziemnym garażem, powstał na terenie największego w Polsce kampusu telekomunikacyjnego w Warszawie, zlokalizowanego na warszawskim Grochowie blisko kluczowych ciągów komunikacyjnych miasta, z dogodnym dojazdem do obu warszawskich lotnisk. Atrakcyjny architektonicznie projekt i dobry współczynnik naświetlenia pomieszczeń biurowca pozwala na dowolną aranżację wnętrza biurowego w formie wydzielonych pokoi lub otwartej przestrzeni biurowej (tzw. open space).

Dzięki sąsiedztwu centrum danych i połączeniu z siecią światłowodową ATMAN budynek ma zapewnione najwyższe bezpieczeństwo energetyczne, i niezawodną, szerokopasmową łączność do wielu operatorów telekomunikacyjnych. Podobnie jak w centrach danych, w budynku biurowym istnieją wydzielone strefy kontrolowanego dostępu.

Bliskość CD ATMAN i wyjątkowa infrastruktura techniczna i telekomunikacyjna powodują, że nowy budynek jest szczególnie atrakcyjnym miejscem dla organizacji opierających swój biznes na nowoczesnej technologii informacyjnej — takich jak centra usług IT, dostawcy usług cloud computing, działy IT i centra rozwojowe dużych firm, start-upy technologiczne. Przestrzenie biurowe wraz z zapleczem technicznym są też wykorzystywane do tworzenia Zapasowych Centrów Operacyjnych (Disaster Recovery Centers/Offices) w ramach zapewnienia ciągłości działania (BCP — Business Continuity Procedures) dla dużych organizacji.

Budynek biurowy jest częścią projektu Centrum Innowacji ATM, wspartego dofinansowaniem ze środków publicznych w ramach działania 4.5 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. Budynek biurowy został oddany do użytkowania 2 marca 2015 r.

Promocja projektu

Raporty giełdowe:

 • Podpisanie aneksu do umowy znaczącej — raport bieżący nr 12/2014 z 3.06.2014
 • Wygaśnięcie decyzji w sprawie części Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej — raport bieżący nr 11/2013 z 7.03.2013
 • Aneks do umowy znaczącej — raport bieżący nr 61/2012 z 14.12.2012
 • Podpisanie aneksu do umowy znaczącej — raport bieżący nr 54/2012 z 31.10.2012
 • Zawarcie umowy znaczącej — raport bieżący nr 25/2010 z 15.11.2010
 • Zawarcie umowy znaczącej — raport bieżący nr 32/2009 z 18.12.2009
 • Przyznanie dofinansowania — raport bieżący nr 52/2008 z 12.12.2008
 • Rozszerzenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej — raport bieżący nr 69/2007 z 14.11.2007

Komunikaty prasowe:

 • ATM S.A. oddaje do użytku obiekt kolokacyjny F5 (13.08.2015)
 • ATM S.A. przedstawiła wyniki finansowe za 2014 rok (20.03.2015)
 • ATM z rekordowymi wynikami za 2013 rok (20.03.2014)
 • ATM S.A. rozpoczyna budowę biurowca w ramach projektu Centrum Innowacji ATM (18.12.2013)
 • ATM S.A. powiększa powierzchnię w centrach danych do 8 300 m kw. (05.07.2011)
 • Bardzo dobre wyniki ATM S.A.: 402 mln zł przychodów i 21 mln zł zysku netto w 2010 roku (25.02.2011)
 • Rusza budowa Centrum Innowacji ATM (29.09.2010)
 • Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna (ŁSSE) jednym z najlepszych miejsc inwestycyjnych na świecie (30.06.2010)
 • ATM S.A. podpisała z Ministerstwem Gospodarki umowę na dofinansowanie Centrum Innowacji ATM w wysokości 72,32 mln zł (18.12.2009)
 • Najnowocześniejsze technologie informatyczne dla praskich szkół średnich (14.10.2008)
 • Wyniki II kwartału 2008 r. (12.08.2008)
 • Wyniki I kwartału 2008 r. (13.05.2008)
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna w Warszawie — mini „Krzemowa Dolina” wokół ATM (14.11.2007)

Inne publikacje dotyczące projektu:

 • Strategia ATM na lata 2015-2017 (15.05.2015)
 • Komentarz Zarządu ATM S.A. (18.07.2011)
 • ATM S.A. — informacje o spółce. Inwestycje — wyjątek z folderu Prezentacja grupy kapitałowej ATM S.A. 2011
 • ATM S.A. — informacje o spółce. Inwestycje — wyjątek z folderu Prezentacja grupy kapitałowej ATM S.A. 2010
 • Komentarz Zarządu ATM S.A. nt. Centrum Innowacji ATM (12.01.2010)
 • Projekty inwestycyjne — wyjątek z folderu Prezentacja grupy kapitałowej ATM S.A. 2008
 • Corporate Venturing — artykuł z biuletynu firmowego ATM S.A. „ATMosfera” nr 4/2007 (32)

Wydarzenia:

 • Uroczystość otwarcia i prezentacja obiektu F3 jako części Centrum Innowacji ATM (9.02.2012)
 • Prezentacja obiektu F3 jako części Centrum Innowacji ATM podczas targów CeBIT 2012 w Hanowerze (6-10.03.2012)
 • Prezentacja obiektu F3 jako części Centrum Innowacji ATM podczas seminarium pt. „Nowoczesne centra danych — rozwiązania, standardy, optymalizacja kosztów” (13.09.2012)
 • Prezentacja obiektu  F3 jako części Centrum Innowacji ATM podczas spotkania z zagranicznym kontrahentem (15.10.2012)