Atman zastępuje ATM

13.09.2021
Nowości firmowe

logo AtmanSpółka ATM S.A. zmienia nazwę na Atman sp. z o.o., by uspójnić komunikację i lepiej zidentyfikować się z marką Atman, którą od wielu lat budowała dla swoich usług teleinformatycznych. Nowa nazwa spółki funkcjonuje od 9 września 2021 r.

Decyzja o zmianie jest zwieńczeniem wieloletnich działań promocyjnych wokół marki Atman, których ważnym elementem było wprowadzenie w 2017 r. nowego logo dla marki wraz z hasłem „non-stop-data”. Nowy branding odzwierciedla strategię firmy polegającą na bezkompromisowym dążeniu do utrzymywania i rozwijania najwyższej jakości infrastruktury i usług teleinformatycznych w celu zapewniania klientom nieprzerwanego dostępu do danych.

Organiczny rozwój infrastruktury Atmana wzbogaca ofertę gotowej powierzchni kolokacyjnej w Warszawie, która w regionie Europy Środkowo-Wschodniej stanowi atrakcyjne centrum biznesowe, przyciągające największych globalnych dostawców usług teleinformatycznych. Atman jest partnerem dla firm, które działają na polskim rynku lub chcą na niego wejść bez konieczności inwestowania we własne centra kolokacyjne i przechodzenia przez żmudny proces projektowania, budowy, wyposażania, a także zatrudniania wykwalifikowanej kadry do ich obsługi i utrzymania.

Pod koniec września br. Atman oddaje do użytku kolejny obiekt w ramach rozbudowy Centrum Danych Atman Warszawa-1 na Pradze-Południe. Budynek F6 z sześcioma komorami serwerowymi zwiększy podaż powierzchni kolokacyjnej o 1440 mkw. netto, a łączna powierzchnia centrów danych Atmana (3 lokalizacje) będzie wynosić 10 800 mkw. netto. W związku z niesłabnącym zapotrzebowaniem na usługi przetwarzania i przechowywania danych, a także rozwojem edge computingu, Atman planuje w najbliższych latach kolejne inwestycje w rozbudowę swojej infrastruktury data center w Polsce.

Warszawa jest jednym z najszybciej rozwijających się rynków tego typu usług i korzysta z przewagi konkurencyjnej nad dojrzałymi rynkami (tzw. FLAP-D) z uwagi na dostępność gruntów i energii elektrycznej. Dążenie do dywersyfikacji geograficznej centrów danych wynikające z konieczności przyspieszenia transmisji danych, a więc m.in. umieszczania ich bliżej użytkownika końcowego, czyni z Atmana pożądanego partnera biznesowego dla tzw. hyperscalerów, dostawców contentu i firm z sektora e-commerce.

ATM rozpoczął działalność na polskim rynku teleinformatycznym na początku lat 90. Inwestycje we własną metropolitalną sieć światłowodową (MAN) w Warszawie i jej centrum zarządzania NOC doprowadziły do powstania w 2001 r. sieci światłowodowej o nazwie „Atman”. Od tego czasu firma systematycznie inwestowała w infrastrukturę ICT i budowała bogate portfolio usług z zakresu transmisji, przetwarzania, przechowywania i bezpieczeństwa danych – wszystkie świadczone pod marką handlową Atman. Obok krajowej sieci światłowodowej Atman, firma jest obecnie operatorem trzech ośrodków przetwarzania danych: Centrum Danych Atman Warszawa-1, Centrum Danych Atman Warszawa-2 i Centrum Danych Atman Katowice-1.

W dniu 9 września 2021 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy zarejestrował zmianę nazwy ATM S.A. na Atman sp. z o.o. Firma Atman sp. z o.o. kontynuuje działalność ATM S.A. w zakresie wszystkich praw i obowiązków wynikających z wcześniej zawartych przez ATM S.A. umów.

Pozostałe dane firmowe nie ulegają zmianie, w tym:

  • NIP
  • numery kont bankowych
  • numery telefonów
  • adres siedziby
  • adresy poczty elektronicznej i strony internetowej.

Aktualizacja: 5.10.2021 r. zmienił się numer KRS na 0000923206.