Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport bieżący 16/2009 z 15.05.2009

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie — informacje bieżące i okresowe

Zarząd ATM S.A. w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki następujących członków: Panów Sławomira Kamińskiego, Zbigniewa Mazura, Mirosława Panka, Tomasza Tuchołkę oraz Jana Wojtyńskiego.

Życiorysy członków Rady Nadzorczej znajdują się w poniższym pliku pdf.

podpisy:
Roman Szwed — Prezes Zarządu,
Tadeusz Czichon — Wiceprezes Zarządu