Zawiadomienie o nabyciu znacznego pakietu akcji

Raport bieżący 07/2016 z 25.03.2016

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie — nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd ATM S.A. (dalej: „Spółka”) z siedzibą w Warszawie przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu skan otrzymanego w dniu dzisiejszym zawiadomienia o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki przez jednego z Akcjonariuszy.

podpisy:
Dariusz Terlecki — Prezes Zarządu
Jacek Krupa — Wiceprezes Zarządu