Zasady dostępu do kolokacji w związku z COVID-19

24.03.2020
Nowości firmowe

REGULACJE OPERACYJNE ATM S.A. ZWIĄZANE Z EPIDEMIĄ COVID-19, DOTYCZĄCE KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KOLOKACJI W CENTRACH DANYCH ATMAN

Naszym priorytetem podczas epidemii COVID-19 jest utrzymanie integralności i ciągłości działania wszystkich usług ATM S.A., w szczególności tych wspierających infrastrukturę krytyczną dla funk­cjonowania kluczowych instytucji państwowych i najbardziej wrażliwych sektorów gospodarki.

Obecnie nie obserwujemy zagrożeń dla kontynuacji świadczenia usług, jednak z największym sza­cunkiem i troską traktujemy zdrowie naszych pracowników i klientów, ich podwykonawców oraz innych naszych współpracowników. W związku z tym i zgodnie z zaleceniami administracji publicznej wprowa­dzamy regulacje operacyjne dotyczące wizyt w naszych obiektach kolokacyjnych.

Najważniejszą potrzebą jest aktualnie zminimalizowanie ruchu osobowego na terenie naszych centrów danych i zmniejszenie tym samym ekspozycji osób odpowiedzialnych za utrzymanie ciągłości pracy. Dopuszczamy jedynie wizyty związane z pracami o znaczeniu krytycznym. W przypadku takich wizyt konieczne będzie restrykcyjnie przestrzeganie nowych zasad zawartych w dokumencie: Metody pracy i przebywania na kampusie podczas epidemii COVID-19, dołączonym do niniejszego pisma.

W celu zredukowania do absolutnego minimum liczby osób odwiedzających Centra Danych Atman prosimy o korzystanie ze wsparcia naszych służb technicznych znajdujących się na miejscu, w postaci usługi zdalnych rąk. W związku z tym znacznie rozszerzamy zakres tej usługi, by umożliwić Państwu wykonanie prac krytycznych zdalnie. Usługę zdalnych rąk będziemy w tym czasie realizować nieodpłatnie. Jednocześnie prosimy o ograniczenie zleceń tylko do tych niezbędnych. W przeciwnym razie czas obsługi może się wydłużać, a odpłatność zostanie przywrócona.

W przypadku wizyt w celu wykonania prac kluczowych dla utrzymania Państwa infrastruktury niezbędne jest awizowanie każdej wizyty, ograniczenie liczby osób przybywających do naszych obiektów i skró­cenie do minimum czasu przebywania na ich terenie.

Koncentrujemy się w tej chwili na wspieraniu kluczowych potrzeb naszych klientów, dlatego na czas nieokreślony zawieszamy wizyty referencyjne i audytowe w obiektach kolokacyjnych ATM S.A., a także zamykamy dotychczas dostępne pomieszczenia socjalne i sale konferencyjne.

Pragniemy zapewnić, że pomimo wprowadzonych ograniczeń wszystkie Centra Danych Atman i towarzyszące im usługi są obecnie w pełni aktywne. Monitorujemy wprowadzane sukcesywnie zalecenia lokalnych i krajowych władz oraz regulacje branżowe. Rozważnie podejmujemy wszystkie decyzje utrzymujące ciągłość działania w tej niecodziennej sytuacji i bardzo dziękujemy za Państwa zrozumienie i współpracę. W razie konieczności wprowadzenia innych wytycznych i procedur będziemy Państwa na bieżąco informować.

Najbardziej aktualne informacje uzyskają Państwo, kontaktując się z BOK pod numerem telefonu 22 515 68 00 lub adresem [email protected]

Więcej informacji o zmianach w Atmanie związanych z COVID-19

Czytaj w FAQ