Aktualności

Aktualności

Nowości o firmie i jej usługach

Informacja ATM S.A. o działaniach podjętych w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 w Polsce

16.03.2020
Nowości firmowe

Realizując plan zapewnienia ciągłości działania, ATM S.A. na bieżąco monitoruje rozwój sytuacji związanej z COVID-19 i proaktywnie dostosowuje funkcjonowanie firmy. Obecnie służby ATM S.A. nie obserwują zagrożeń dla kontynuacji świadczonych usług.

W celu zminimalizowania ryzyk związanych z COVID-19 na terenie Centrów Danych Atman i w całej strefie działania operacyjnego, wprowadzono pracę w trybie podwyższonej gotowości. Ponadto sztab kryzysowy pod kierownictwem Zarządu firmy nakazał zastosowanie następujących środków bezpieczeństwa:

 • Wprowadzenie zmian warunków dostępu do kampusu przy ul. Grochowskiej w Warszawie i poruszania się po nim, ograniczając do minimum ruch osobowy i kołowy w strefie centrum danych
 • Całkowite odseparowanie stref centrum danych i biur zapasowych poprzez utworzenie tymczasowej recepcji i dedykowanego parkingu przeznaczonych wyłącznie dla klientów usług kolokacyjnych wchodzących do centrum danych
 • Rezygnacja pracowników ATM z podróży służbowych, udziału w konferencjach i szkoleniach
 • Zastąpienie bezpośrednich spotkań tele- i wideokonferencjami
 • Oddelegowanie większości pracowników do pracy w trybie zdalnym
 • Podział zespołów odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury data center na separowane fizycznie podzespoły
 • Ograniczenie użycia transportu publicznego dla pracowników utrzymania infrastruktury poprzez udostępnienie dodatkowych samochodów służbowych oraz środków niemasowego transportu
 • Przygotowanie pokoju izolacyjnego na terenie kampusu i wprowadzenie podwyższonych standardów higieny antywirusowej, w tym:
  • udostępnienie dozowników z płynem dezynfekującym dla osób przybywających na kampus
  • wprowadzenie regularnej dezynfekcji klamek, zamków, kranów, poręczy, przycisków windy, blatów i biurek
  • udostępnienie środków ochrony osobistej: maseczek ochronnych i rękawiczek jednorazowych.

Priorytetem ATM S.A. jest zapewnienie ciągłości działania usług świadczonych dla klientów w najwyższym możliwym zakresie również w obecnej sytuacji.

Pragniemy podkreślić, że wszystkie usługi świadczone przez ATM S.A. działają w sposób nieprzerwany.

W razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości prosimy o kontakt z BOK pod numerem 22 515 68 00.

Więcej informacji o zmianach w Atmanie związanych z COVID-19

Czytaj w FAQ