Object Storage: ekonomiczne przechowywanie dużych ilości danych

14.09.2023
Outsourcing infrastruktury IT
Autor: Atman

W dzisiejszym świecie dane są bezcenne. Jednak ich przechowywanie może być problematyczne i coraz bardziej kosztowne, szczególnie w przypadku organizacji generujących lub agregujących ogromne ilości informacji.

W tym kontekście nowoczesna metoda obiektowego przechowywania danych Object Storage wyróżnia się jako wyjątkowo wydajne, skalowalne i ekonomiczne rozwiązanie. Nic dziwnego, że wielu dostawców chmur obliczeniowych – globalnych i lokalnych – oferuje klientom usługę przechowywania danych opartą właśnie na Object Storage.

W tym artykule wyjaśnimy także, dlaczego przechowywanie danych w przestrzeni Object Storage jest efektywne i bezpieczne. Poznasz także kilka przykładów tzw. use case’ów, czyli praktycznych zastosowań Object Storage.

Czym jest Object Storage?

Przechowywanie obiektowe, czyli Object Storage, to wysokoefektywna usługa w chmurze obliczeniowej, która służy do długoterminowego przechowywania dużych ilości danych. Dane, składowane w systemie rozproszonym, organizowane są w postaci obiektów. Każdy obiekt poza fragmentem danych zawiera również opisujące je metadane i jest oznakowany unikalnym identyfikatorem. To umożliwia łatwe zarządzanie danymi i dostęp do nich.

Od innych metod przechowywania danych Object Storage odróżnia także brak struktury hierarchicznej czy blokowej (jak odpowiednio w File i Block Storage). Object Storage ma strukturę płaską, co zwiększa wydajność magazynową. Obiekty, na które dzielone są konkretne dane, trafiają na różne dyski w klastrze. 

Object Storage jest przeznaczony do składowania danych niestrukturalnych, które należą do kategorii rzadko modyfikowanych (lub wcale) i raczej nie wymagają dostępu w czasie rzeczywistym. Są to o np. archiwa dokumentów lub poczty elektronicznej, kopie zapasowe danych i systemów, pliki multimedialne, dane aplikacji, rejestry logowań itd., itp.

Zalety korzystania z Object Storage

Skalowalność przestrzeni

Jedną z największych zalet Object Storage w chmurze jest nieograniczona skalowalność przestrzeni magazynowej. Mówimy tu nawet o petabajtach przechowywanych danych. Możesz łatwo i szybko zwiększać przydzieloną pulę w miarę wzrostu potrzeb Twojej firmy, bez konieczności np. kupowania kolejnych dysków i modernizacji infrastruktury w lokalnej serwerowni. Nie musisz więc tracić czasu na przewidywanie przyszłego zapotrzebowania i wydawać budżet na sprzęt, który może okazać się nieprzydatny.

Niski koszt przechowywania

Przechowywanie danych w chmurowej usłudze Object Storage najczęściej jest znacznie tańsze niż w tradycyjnych rozwiązaniach. Koszty są stosunkowo niskie, bo Object Storage to usługa specjalizowana, świadczona przez dostawców chmury obliczeniowej, u których działa efekt skali (hurtowe ceny energii i urządzeń, energooszczędna infrastruktura itp.). Ekonomicznej więc opłacać miesięczny abonament lub rozliczać się za rzeczywiste użycie (PAYG) przestrzeni, zamiast kupować sprzęt i ponosić koszty jego utrzymania, w tym zasilania, chłodzenia, opieki serwisowej itp. To szczególnie istotne w przypadku dużych ilości danych.

Ochrona przed utratą danych

Object Storage oferuje wbudowane zabezpieczenie przed utratą danych wskutek awarii np. dysku, które może być realizowane na 2 różne sposoby w zależności od dostawcy usługi: poprzez replikację danych lub erasure-coding.

  • Replikacja
    W przypadku replikacji w Object Storage dane są kopiowane i przechowywane w minimum 3 egzemplarzach, rozproszonych po różnych dyskach w klastrze. Dzięki temu, jeśli jedna z kopii ulegnie zniszczeniu w wyniku uszkodzenia dysku, system może skorzystać z innej, zapewniając ciągłość dostępu do danych. Co więcej, w takiej sytuacji system automatycznie uruchamia funkcję samonaprawy (self-healing), która ponownie kopiuje dane, tak aby uzupełnić brakujący trzeci egzemplarz.
  • Erasure-coding
    Erasure coding (kodowanie z wykorzystaniem błędów) jest techniką polegającą na dzieleniu danych na fragmenty (data chunks) i generowaniu dodatkowych fragmentów danych stanowiących kody naprawcze (coding chunks). Fragmenty obu rodzajów są oczywiście rozproszone, czyli znajdują się na różnych dyskach klastra. Dzięki kodom naprawczym w przypadku awarii dysku i utracie jednego fragmentu danych system bez problemu odtworzy dane na podstawie pozostałych fragmentów danych i kodów naprawczych.

Stosowanie erasure-coding zapewnia bardziej efektywne wykorzystanie przestrzeni dyskowej niż replikacja, która zakłada przechowywanie wielu kopii tych samych danych, ponieważ liczba dodatkowo utworzonych coding chunks jest mniejsza od liczby data chunks. Co za tym idzie, w Object Storage dane zabezpieczane metodą erasure-coding zajmują ok. 1,5 raza tyle co  oryginalne dane, natomiast dane zabezpieczane poprzez replikację zajmują 3 razy tyle (lub więcej w zależności od ustawień systemu). Atman Object Storage zabezpiecza dane techniką erasure-coding.

Gwarancja dostępu do przechowywanych danych

Przechowywanie danych w Object Storage daje gwarancję, że będziesz mógł z nich skorzystać zawsze i z każdego miejsca na świecie z dostępem do Internetu. Zapewniają to: wysoki uptime centrów danych i utrzymywanej w nich infrastruktury chmurowej, redundancja łączy internetowych w data center, całodobowy monitoring (24/7) i takież wsparcie techniczne.

Wygodne współdzielenie danych

Usługa Object Storage to łatwe i bezpieczne rozwiązanie do przechowywania danych, które mają być współdzielone z partnerami spoza organizacji, ale także zdalnie w ramach firmy (nie wymaga łączenia się z zasobami firmowymi poprzez VPN). Wystarczy wygenerować i przesłać unikalny link https kierujący do określonego pliku lub zbioru danych. Zależnie od przydzielonych praw dostępu osoba, która otrzyma ten link, będzie miała prawa do odczytu, zapisu lub odczytu i zapisu współdzielonych danych. Dzięki temu współpraca staje się efektywna i bezpieczna.

Prosta integracja

Twoje aplikacje prawdopodobnie komunikują się z chmurą za pomocą protokołu Amazon S3. Object Storage jest usługą chmurową i zdecydowana większość dostawców Object Storage, w tym Atman, używa S3 jako dominującej metody dostępu do tej usługi. Dzięki tej kompatybilności oraz interfejsom programistycznym (API), Object Storage jest łatwo integrowalne z innymi aplikacjami i narzędziami. To ułatwia dostęp do przechowywanych danych w ramach firmowego środowiska IT i zapewnia możliwość budowania z ich wykorzystaniem zaawansowanych rozwiązań np. analitycznych.

 

Przykłady zastosowań Object Storage (use cases)

Przechowywanie kopii zapasowych

Firmy mogą wykorzystywać Object Storage do przechowywania backupów swoich danych i systemów. To zapewnia bezpieczeństwo i łatwość przywracania kopii zapasowych w przypadku awarii sprzętu lub incydentu bezpieczeństwa.

Odciążenie serwera WWW

W Object Storage możesz przechowywać statyczne treści swojej strony internetowej lub e-sklepu, takie jak pliki graficzne, audio i wideo, a także pliki do pobrania. Dzięki temu zapewniasz ich wysoką dostępność, a Twój serwer WWW działa wydajniej i szybciej obsługuje zapytania użytkowników.

Przechowywanie multimediów

Firmy działające w branżach związanych z mediami, rozrywką czy marketingiem często korzystają z Object Storage do przechowywania zdjęć i innych plików graficznych, filmów i plików audio: muzyki, podcastów itp. To umożliwia efektywne zarządzanie zasobami multimedialnymi, a także ich wysoką dostępność bez obciążania firmowych serwerów.

Archiwizacja danych

Firmy często muszą przechowywać historyczne dane np. ze względów regulacyjnych. Object Storage umożliwia przechowywanie archiwów danych, takich jak raporty finansowe, archiwa poczty elektronicznej, rejestry logów itp., w sposób efektywny i bezpieczny.

Gromadzenie i analiza dużych ilości danych

Przechowywanie ogromu danych pochodzących z urządzeń wpiętych do Internetu Rzeczy (IoT), wskazań różnego rodzaju monitorowanych czujników, nagrań z kamer monitoringu CCTV itd., itp. może być naprawdę kłopotliwe. Dlatego wykorzystuj Object Storage jako jezioro danych. W świecie Big Data Object Storage stanowi doskonałe narzędzie do przechowywania dużych zbiorów danych używanych do analizy i generowania wartościowych wniosków biznesowych. 

Biblioteki multimediów i streaming

Jeśli prowadzisz serwis streamingowy lub dostarczasz inne treści multimedialne, Object Storage pomoże Ci w przechowywaniu i dystrybucji contentu do użytkowników na całym świecie, zapewniając wysoką dostępność.

Repozytoria plików

Jak wspomnieliśmy wcześniej, Object Storage to efektywne i bezpieczne rozwiązanie do współdzielenia danych, zwłaszcza dużych plików. 

Przechowywanie danych medycznych

W sektorze opieki zdrowotnej, gdzie archiwizacja, bezpieczeństwo i integralność danych pacjentów są kluczowe, Object Storage może być wykorzystywane do przechowywania danych medycznych, np. obrazów i innych informacji diagnostycznych. Zgodność z przepisami prawa o przechowywaniu i przetwarzaniu wrażliwych danych RODO jest zapewniona, jeśli usługę Object Storage świadczy lokalny dostawca usług chmurowych, taki jak Atman.

Podsumowanie

Object Storage to technologia, która doskonale sprawdza się w przechowywaniu ogromnych ilości danych. Dzięki jej zaletom, takim jak niskie koszty, bezpieczeństwo i nieograniczona skalowalność, staje się coraz bardziej popularnym rozwiązaniem w świecie IT. Zapewniając wysoką dostępność danych, Object Storage może pomóc firmom w efektywnym zarządzaniu informacjami i wykorzystaniu ich potencjału. Dla firm korzystających z ogromnych ilości danych usługa Object Storage staje się kluczowym narzędziem do osiągania konkurencyjnej przewagi.

Dowiedz się więcej

Atman Object Storage