06.05.2020
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki

Wszystko kiedyś się zużywa. To truizm, dlatego nie pytamy: czy, ale: jak i kiedy wymienić serwery, żeby było to optymalne i z korzyścią dla firmowego budżetu. Twoją uwagę powinny zwrócić m.in. takie czynniki, jak coraz częstsza niedostępność firmowych systemów i aplikacji czy rosnące koszty utrzymania środowiska serwerowego. Gruntowna modernizacja środowiska obliczeniowego może przynieść firmie wiele korzyści.

12.12.2019
Outsourcing infrastruktury IT

Większość norm, które bezpośrednio odnoszą się do DC, zajmuje się głównie warstwą infrastrukturalną: projektem i budową obiektu oraz systemami stanowiącymi wyposażenie DC. Tylko jeden standard, tj. EPI-DCOS, skupia się na skodyfikowaniu procedur utrzymaniowych i operacyjnych DC i jako jedyny robi to kompleksowo i wyczerpująco.

13.11.2019
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki
15.10.2019
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki
17.09.2019
Outsourcing infrastruktury IT, Poradniki
Jak budować rentowny biznes w oparciu o infrastrukturę i usługi Atmana
25.06.2019
Bezpieczeństwo, Outsourcing infrastruktury IT, Telekomunikacja