DCOS i inne standardy data center

12.12.2019
Outsourcing infrastruktury IT
Autor: Atman

Dlaczego dla Atman DC WAW-1 i WAW-2 wybraliśmy właśnie certyfikację EPI-DCOS?

Atman dysponuje infrastrukturą DC wysokiej jakości, która podczas audytów przeprowadzanych przez naszych klientów bez problemu wykazuje zgodność z wymogami standardu Tier III Uptime Institute, a nawet w pewnych elementach je przewyższa. Nie widzimy (przynajmniej na razie) biznesowego uzasadnienia dla inwestowania w kosztowną certyfikację fizycznej infrastruktury naszych obiektów.

Jeżeli chodzi o operacyjne zarządzanie DC, dotychczas stosowaliśmy procedury wg norm ISO 9001 i ISO/IEC 27001 (od wielu lat mamy certyfikaty na zgodność). Mieliśmy jednak świadomość, że w zakresie zarządzania, obsługi i procesów zawsze można coś poprawić lub udoskonalić. W związku z tym zdecydowaliśmy o wdrożeniu praktycznego standardu opracowanego specjalnie dla centrum danych, aby uzyskać jeszcze wyższą dostępność usług (kolokacji, serwerów dedykowanych, cloud computingu itp.) dla naszych klientów.

Większość norm, które bezpośrednio odnoszą się do DC, zajmuje się przede wszystkim (lub wyłącznie) warstwą infrastrukturalną tego typu obiektu. Oceniane są takie elementy, jak projekt i budowa obiektu oraz systemy stanowiące wyposażenie DC pod kątem redundancji, która ma zapewnić wykluczenie pojedynczego punktu awarii. Nieliczne zajmują się także zarządzaniem i operacjami przebiegającymi w centrum danych, ale tylko jeden standard, tj. EPI-DCOS, skupia się wyłącznie na skodyfikowaniu procedur utrzymaniowych i operacyjnych data center i jako jedyny robi to kompleksowo i wyczerpująco.

 

 

EPI-DCOS

DCOS firmy EPI to jedyny w skali światowej standard określający prawidłowe i efektywne procedury, jakie powinny być wdrożone w obiektach data center. Dzięki nim usługi świadczone w takim obiekcie są dobrze zdefiniowane, utrzymują stały poziom jakości i wysokiej dostępności.

Certyfikacja EPI-DCOS wyróżnia i opisuje 11 obszarów zarządzania centrum danych, w tym: procedury operacyjne DC, zarządzanie zarówno bezpieczeństwem fizycznym obiektu, jak i bezpieczeństwem pracy w DC, procedury utrzymania i konserwacji obiektu, monitorowania, raportowania i kontroli, a także zrównoważenie ekologiczne. Ponadto pomaga uporządkować zarządzanie dostawcami, personelem technicznym i jego wyszkoleniem, jak również zarządzanie poziomem usług, projektami. Przygląda się też samej organizacji, jej elastyczności na zmiany rynkowe, ładowi organizacyjnemu, ryzyku i zgodności z regulacjami.

Praktyczne, szczegółowo opisane wytyczne DCOS pomagają operatorowi DC opracować i wdrożyć procedury dopasowane do jego obiektu, oferując ponadto gotowe listy cyklicznych przeglądów. Standard wymaga także, by stosowanie procedur było dokumentowane. Regularna analiza bieżących zdarzeń w połączeniu z weryfikacją procedur ma na celu stałe dbanie o ich adekwatność i jakość.

Wszystko to ma na celu sprawne funkcjonowanie centrum danych, bo z jednej strony uszczelnia procesy związane z zarządzaniem obiektem, przygotowując go na niemal każdą okoliczność, a z drugiej – standaryzuje operacje przebiegające w DC, nie pozostawiając niczego domysłom czy przypadkowi, a więc minimalizując możliwość wystąpienia błędu ludzkiego.

Wyjątkową zaletą standardu DCOS jest umożliwienie operatorowi DC wskazania obszarów, które będą certyfikowane. Operator może najpierw wybrać te obszary, które są kluczowe z jego punktu widzenia, i skupić się na dostosowaniu tego zakresu procedur do wymagań standardu. W miarę potrzeb operator może stopniowo rozszerzać certyfikację DCOS o kolejne obszary.

 Klasyfikacja DCOS jest pięciostopniowa, określając tzw. poziomy dojrzałości: 1-Initial, 2-Repeatable, 3-Defined, 4-Managed, 5-Opimised. Audyt ocenia nie tylko ogólny poziom dojrzałości zarządzania data center, ale także dojrzałość obiektu w każdym z certyfikowanych obszarów. Co istotne, uzyskanie certyfikatu DCOS-5 jest możliwe wyłącznie w przypadku stwierdzenia zgodności wszystkich 11 obszarów zarządzania. Atman uzyskał najwyższą ocenę w każdym z czterech certyfikowanych obszarów (zobacz certyfikaty Atmana).

DCOS maturity levels

 

Standard EPI-DCOS bazuje na metodologii norm ANSI/TIA i ISO. Jego wytyczne są jawne i dostępne dla zainteresowanych.

 

ANSI/TIA-942

Popularny w Europie standard dla centrów danych ANSI/TIA-942 dotyka wszystkich zagadnień związanych z fizyczną warstwą centrum danych, takich jak lokalizacja, projekt architektoniczny, bezpieczeństwo, ochrona, a także systemy: zasilania, łączności telekomunikacyjnej i ochrony przeciwpożarowej. Wymagania tego standardu są jawne, dostępne wszystkim zainteresowanym.

Rodzaje certyfikacji ANSI/TIA-942:

  • ANSI/TIA-942 Design Certification
  • ANSI/TIA-942 Site Certification
  • ANSI/TIA-942 Ready (dla modularnych centrów danych, np. kontenerowych)

Klasyfikacja w tym standardzie jest czterostopniowa, od Rated-1: Basic Site Infrastructure (ograniczona ochrona przed zdarzeniami fizycznymi) do Rated-4: Fault Tolerant Site Infrastructure (ochrona przed prawie wszystkimi zdarzeniami fizycznymi).

ANSI/TIA-942 nie zajmuje się żadnymi operacjami i procesami przebiegającymi w centrum danych.

 

Uptime Institute

Firma Uptime Institute oferuje trzy rodzaje certyfikacji Tier:

  • Data Center Design Documents
  • Constructed Data Center Facility
  • Data Center Operational Sustainability

a także specjalny certyfikat “TIER-Ready for Prefabricated and Modular Data Centers” dla obiektów modułowych.

Klasyfikacja w jest czterostopniowa, od Tier I do Tier IV.

Trzeba zwrócić uwagę, że o certyfikację w zakresie operacji mogą się ubiegać wyłącznie te centra danych, które uzyskały oba certyfikaty „Design” i „Facility”.

Już działającym centrom danych, które siłą rzeczy nie mają szans na zdobycie żadnego z powyższych certyfikatów, Uptime Institute proponuje udział w M&O Stamp of Approval Program. Niestety, zbiór wytycznych nie obejmuje wszystkich procesów data center, a niektóre z nich są opisane dość ogólnikowo. Istotną wadą jest niejawność pełnych kryteriów audytu, brak też możliwości częściowej certyfikacji i stopniowania zgodności z wymogami M&O Stamp of Approval.

 

ISO

Normy ISO opisują procesy dosyć uniwersalnie, dlatego niektóre standardy można częściowo odnieść do zarządzania centrum danych. Nie obejmują one jednak pełnego spektrum operacji związanych z utrzymaniem i eksploatacją tego typu obiektu.

Kryteria norm są jawne i dostępne dla zainteresowanych; brak możliwości częściowej certyfikacji i stopniowania zgodności.

 

DCOS-4 stampPodsumowanie

Certyfikacja EPI-DCOS Atmana jest unikatowa w całej Europie. Zgodnie z klasyfikacją, certyfikaty DCOS na poziomie 4. dla warszawskich centrów danych Atman  gwarantują, że wdrożone w nich procedury są dobrze zdefiniowane, a ich jakość jest stale nadzorowana, co w połączeniu z wysokiej jakości infrastrukturą przekłada się na ciągłość działania i niezawodność usług, z których korzystają nasi klienci.

 

Czytaj także:
Warszawskie Centra Danych Atman z pierwszą w Europie certyfikacją EPI-DCOS.

Jan Willem Mooren, Dyrektor Zarządzający EPI Malaysia, opowiada o certyfikacji DCOS

Rozmowa przeprowadzona podczas audytu certyfikacyjnego w lipcu 2019 r.